Co to jest i komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy uregulowany jest przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zgodnie z tymi przepisami, zasiłek ten przysługuje osobie, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (jest pracownikiem) i musi sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8 jeśli:
- w sposób nieprzewidziany zostało zamknięte przedszkole, żłobek czy szkoła, do których dziecko uczęszcza;
- gdy małżonek ubezpieczonego, który stale zajmuje się dzieckiem jest chory lub jest w okresie porodu, jeśli poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem;
- gdy małżonek stale zajmujący się dzieckiem przebywa w szpitalu.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko chore przysługuje ubezpieczonemu na dziecko do lat 14. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także na innych członków rodziny tj. małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwo, oraz dzieci w wieku ponad 14 lat jeśli zamieszkują razem z ubezpieczonym. Zasiłek ten nie przysługuje na osobę pozostającą w stałym faktycznym pożyciu z ubezpieczonym (konkubent/konkubina).

Przeczytaj więcej na temat praw młodych mam.

Podobał Ci się artykuł?

Dodaj do  
Kopiuj link do podstrony
Agnieszka
Autor: Agnieszka
Nazywam się Agnieszka Jasińska. Od kilku lat związana jestem z serwisami parentingowymi, głównie ze StrefaMamy.pl. Bacznie obserwuję również to co wymyślają, tworzą i próbują nam sprzedać producenci akcesoriów i produktów dla dzieci. Sama nie ma (jeszcze) dzieci. Mam jednak z nimi, a także z ich rodzicami styczność praktycznie codziennie przez co ich potrzeby nie są mi obce.